Tainan Lähimmäispalvelu Oy:n verkkomarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee verkkosivustollamme www.tainanlahimmaispalvelu.fi vierailevia henkilöitä.

(Tietoa evästeistä: ks. tämän dokumentin kohta 12. Evästekäytäntö.)

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Tainan Lähimmäispalvelu Oy
Yhteystiedot:
Sydänmaantie 177
27800 Säkylä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Tainan Lähimmäispalvelu Oy
Taina Markkula
Sydänmaantie 177
27800 Säkylä
puh. 044 023 5746
sähköposti: taina.markkula (at) lahimmaispalvelu.fi

2. Rekisteröidyt

Tainan Lähimmäispalvelu Oy:n verkkosivuilla www.tainanlahimmaispalvelu.fi kävijät.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Yrityksen asiakaspalvelun, liiketoiminnan kehittämiseen
• Markkinoinnin, analysoinnin ja tilastoinnin tarkoituksiin

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• IP-osoite tai muu tunniste
• Ohjelmisto- ja laitteistotiedot
• Evästeiden avulla kerätyt tiedot
• Asiakkaan itse luovuttamat tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Tainan Lähimmäispalvelu Oy, Sydänmaantie 177, 27800 Säkylä
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Henkilön vieraillessa verkkosivustolla www.tainanlahimmaispalvelu.fi ja sallimalla evästeet (cookies)

Voit kieltää evästeiden käytön verkkoselaimen asetuksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja toimeksiannostamme toimiville markkinoinnin yhteistyökumppaneillemme, joiden työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietoja työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet käsittelemään verkkomarkkinointirekisterimme sisältämiä tietoja kulloinkin voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

8. Käsittelyn kesto

Yleiset periaatteet henkilötietojen käsittelyn kestolle:
• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti useiden vuosien ajan, johtuen verkkosivustomme kävijäliikenteen analysoinnista ja tilastointitarpeesta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Tietoja käsittelevät toimeksiannosta myös markkinoinnin yhteistyökumppanimme. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästekäytäntö

Tainan Lähimmäispalvelu Oy:n verkkosivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa ja hyväksymällä tämän käytännön, suostut evästeiden käyttöön tässä mainittujen ehtojen mukaisesti. Evästeet ovat verkkopalvelinten lähettämiä, verkkoselaimiin tallentuvia tiedostoja. Evästeitä käyttämällä verkkopalvelin tunnistaa ja seuraa käyttämääsi verkkoselainta. Evästeet jaetaan kahteen päätyyppiin: istuntoevästeisiin (jotka poistuvat tietokoneesta verkkoselaimen sulkemisen yhteydessä) ja pysyviin evästeisiin (joiden voimassaolo päättyy tai joiden poistamiseksi vaaditaan verkkoselaimen käyttäjältä toimenpiteitä).

Käytämme seuraavia Googlen palveluita verkkosivustollamme: Google Analytics ja Google AdWords.

Google Analytics-työkaluilla käytämme sivustollamme evästeitä mm. seuraavien käyttäjätietojen keräämiseen: onko sivustolla kävijä uusi vai palaava kävijä, milloin ja kuinka monta kertaa hän on vieraillut sivustollamme ja miltä verkkoalueelta hän käyttää sivustoamme. Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa http://www.google.com/privacypolicy.html

Google AdWords-palvelua käytämme mainostaessamme palveluitamme Googlen hakukoneessa. Tällöin käytössä ovat ns. kolmannen osapuolen evästeet.

Evästeiden estäminen

Käyttämäsi verkkoselain (Safari, Internet Explorer, Firefox tai jokin muu) antaa todennäköisesti tehdä asetuksen, jolla voit halutessasi kieltää evästeiden käytön selaimessasi. Tätä tarkoitusta varten voit tutkia kyseisen verkkoselaimen ohjeistoa.