Vanhusten kotipalvelut Säkylä, Eura ja Huittinen

Eivätkö omat voimasi enää riitä kaikkeen? Tai onko sinulla herännyt huoli, miten iäkäs läheisesi pärjää kotona? Yritykseni Tainan Lähimmäispalvelu tarjoaa ikääntyneille asiakkaille yksilöllistä ja ystävällistä kotipalvelua ja kotihoitoa. Tarjoan asiakkaan kotona tehtävää hoiva- ja huolenpitotyötä, joka tarkoittaa muun muassa asiakkaan henkilökohtaista avustamista päivittäisissä toimissa, esimerkiksi peseytymisessä ja pukeutumisessa, lääkkeiden antamista sekä verenpaineen ja verensokeriarvojen seurantaa. Palvelen asiakkaitani Säkylässä, Eurassa ja Huittisissa.

Kun tarve kotihoidolle ilmenee, ota rohkeasti yhteyttä. Toimin luottamuksellisesti ja vastaan tiedusteluihin mielihyvin. Voit soittaa minulle numeroon 044 023 5746. Mikäli en juuri silloin pääse vastaamaan, voit jättää viestin vastaajaan. Yhteydenottopyynnön saatuani pyrin soittamaan sinulle mahdollisimman pian. Kartoitetaan yhdessä palveluntarpeesi maksuttomalla kartoituskäynnillä. Kartoituskäynnin pohjalta laadin lain edellyttämän hoito- ja palvelusuunnitelman asianmukaisesti ja vuosien kokemuksella.

Vanhusten kotiapu – avain hyvään elämään

Säännöllinen kotipalvelu ja tilanteen mukaan myös kotihoito mahdollistavat osaltaan ikääntyvän asiakkaan asumisen omassa kodissa turvallisesti ja mukavasti. Kotipalvelun tehtävänä on tukea ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista. Vanhusten kotipalvelu voi sisältää esimerkiksi avustamista henkilökohtaisessa hygieniassa ja ruokailussa sekä kodinhoidollisia tehtäviä, kuten pyykkihuoltoa, ruoanlaittoa tai siivousta. Annan myös asiointiapua ja neuvontaa, kuten saatan tarvittaessa lääkäriin tai pankkiin, tai hoidan ruoka- tai apteekkiasioinnin. Siivous sekä pienimuotoiset puutarhatyöt onnistuvat muun palvelun yhteydessä. 

Tuen asiakkaan toimintakykyä ja turvallista arkea hänen omassa kodissaan, jolloin olen osaltani mahdollistamassa kotona asumista pitempään. Toimin joustavasti asiakkaan kulloisenkin tilanteen ja tarpeiden mukaan. Kotipalvelun sisältö suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa omaisten kanssa rakentaen yksilöllinen palvelukokonaisuus. Yhdessä päätämme, mitä kotipalvelun käynti sisältää, siihen käytettävän tuntimäärän ja aikataulun. Apu voi olla kertaluonteista, viikoittaista, tai muuten sovittua lyhyt- tai pitkäkestoista apua elämäntilanteen mukaan.

Vanhusten kotipalvelu voi sisältää esimerkiksi

  • Avustamista henkilökohtaisessa hygieniassa ja ruokailussa
  • Pyykkihuoltoa
  • Ruoanlaittoa
  • Siivousta
  • Kaupassa käyntiä
  • Neuvontaa ja asiointiapua (esim. lääkäri-, pankki- ja apteekkiasioinnit)

Otathan yhteyttä minuun, kun harkitset kotipalvelun hankkimista itsellesi tai läheisellesi. Kartoitetaan yhdessä palveluntarpeesi.

Kotipalvelu hinnasto

Kotipalvelun hinta on sama riippumatta palvelun sisällöstä. Palvelun hinta on tuntiperusteinen, johon vaikuttaa palvelun ajankohta (päivä, ilta, viikonloppu, pyhäpäivät). Palveluni on aina arvonlisäverotonta, kun asiakkaan kanssa on tehty sopimus, jossa todetaan selkeästi avuntarpeen syy.

Vanhusten kotipalvelusta voi tehdä kotitalousvähennyksen

Vanhusten kotipalvelu on verovähennyskelpoista ja työn maksaja voi tehdä verotuksessaan 60% kotitalousvähennyksen laskun loppusummasta. Verovähennyksen voi tehdä myös omien vanhempien asunnossa tehdystä kotipalvelutyöstä. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä veroviraston sivuilta. Autan tarvittaessa kotitalousvähennyksen hakemisen kanssa.

Kotipalvelu vanhuksille yksilöllisesti ja joustavasti

Yritykseni Tainan Lähimmäispalvelu on yhden naisen yritys. Olen peruskoulutukseltani sosiaaliohjaaja sekä koulutettu muistihoitaja, jolta löytyy myös lääkeluvat. Olen kerryttänyt kokemusta hoiva-alalta jo parinkymmenen vuoden ajalta. Kun etsit läheisellesi luotettavaa ja turvallista hoitoa, ota rohkeasti yhteyttä.

Toimintani on pitkäjänteistä ja yksityisenä palveluntuottajana pystyn tarjoamaan aina tutun hoitajan. Tällä tavoin opin tuntemaan asiakkaani ja asiakas minut – kuulumiset vaihdetaan joka kerta tavattaessa, puolin ja toisin. Yksilöllinen palvelu tarkoittaa minulle myös asiakkaan inhimillistä kohtaamista ilman kiireen tuntua. Tahdon olla mukana läheisesi arjessa tukena ja apuna ja tarjota vanhusten hoivapalvelut joustavasti tilanteen mukaan.

Useimmiten yhteistyö ja yhteydenpito kunnan sosiaalitoimen, kotihoidon, kotipalvelun ja esimerkiksi kotisairaanhoidon kanssa on tarpeen – ja siten olennainen osa työtäni – asiakkaan hyväksi. Sujuva ja luottamuksellinen tiedonkulku on minulle tärkeää. Toimin yhteistyössä luonnollisesti myös asiakkaani läheisten ja omaisten kanssa, ja toivonkin, että minuun on helppo ottaa yhteyttä niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Haluan olla osa asiakkaideni toimivaa ja turvallista arkea.

Palvelut

Palvelen asiakkaitani heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Ole hyvä ja tutustu eri asiakasryhmille suunnattuihin palveluihin.

Kiinnostuitko?
Ota rohkeasti yhteyttä